debataandemarktoverig
Welkom

Debat aan de Markt Enschede, debatcentrum voor Oost Nederland, is een platform voor Enschedeërs, maar ook voor burgers uit Twente, Overijssel en de Euregio om politieke en maatschappelijke vraagstukken dichter bij de burger te brengen.

Debat aan de Markt Enschede heeft verschillende locaties. Openbare Bibliotheek van Enschede, Prismare te Roombeek, Theater Concordia aan de Oude Markt in Enschede, Sint Josephkerk Enschede en Boekhandel Broekhuis Enschede zijn de belangrijkste. De naam van het debatcentrum is geïnspireerd door het stadcentrum de Oude Markt.


De volgende activiteit:


Vredesdebat i.s.m. Enschede voor Vrede

Thema 2015: 'Vrede Verbindt'

DE ROL VAN VROUWEN ALS VREDESTICHTENDE KRACHT!

 

Vrouwen hebben een andere instelling en betrekking tot het leven dan mannen. Dat is de kracht van vrouwen. Hoever kunnen ze hun kracht inzetten om oorlog te voorkomen en vrede te stichten. Wat zijn de effecten om vrede langdurig in stand te houden? Is er een actieve rol voor vrouwen in de vredesonderhandelingen?

Vrouwenstrijd voor vrede: Harde macht of zachte kracht?

Terugkijkend op de laatste decennia rijst de vraag: zijn vrouwen succesvol geweest in het voorkomen van oorlog en geweld?  Is de zachte kracht van vrouwen voldoende om geweld te stoppen? Of is er meer nodig? Een hard gevecht om macht?

Is de eerste stap niet een strategie die een aantal onaanvaardbare misstanden benoemt in het geweld tegen vrouwen wereldwijd? Hoe zit het met de rol van religie? En hoe komt het dat veel vrouwen wegkijken of de rol van mannen kiezen bij de onderdrukking van andere vrouwen?

Lastige vragen…… Maar we moeten ze stellen om onze rol voor vrede waar te kunnen maken……

  

 27 september 2015, 14.30-16.30 uur  

Boekhandel Broekhuis,Marktstraat 12 Enschede

 

Inleiding:                  

 Leila Jaffar, Palestijnse Nederlandse, intercultureel communicatiedeskundige

 Panel:

 Yasmin Khalef, Syrische Nederlandse

 Zirayeta Ibrahimovic, Bosnische Nederlandse

Patricia Yainkain Mansaray, Sierra Leonische Nederlandse

 Voorzitter:

 Secil Arda, Ambassadeur Vredesweek 2015

U bent van harte welkom! Kom en doe mee!

Tijdens deze bijeenkomst worden filmopnames gemaakt.

Entree is gratis.  

                      zie ook:

                      www.enschedevoorvrede.nl  

Klik ook op programma voor meer info